THỂ LỆ

Cuộc thi “Tìm hiểu về nông, lâm nghiệp và môi trường lần thứ 3” năm 2024

  1. Tên gọi, phạm vi, đối tượng cuộc thi

1.1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về nông, lâm nghiệp và môi trường lần thứ 3” năm 2024 (sau đây gọi tắt là cuộc thi).

1.2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình

1.3. Đơn vị tổ chức: Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc.

1.4. Đối tượng dự thi: Học sinh THPT trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình.

  1. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức, giải thưởng cuộc thi

2.1. Nội dung thi: Tìm hiểu kiến thức về nông, lâm nghiệp và môi trường.

2.2. Hình thức thi

– Cuộc thi được tổ chức qua hình thức thi trắc nghiệm trên mạng internet tại Website Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc địa chỉ http://faf.utb.edu.vn hoặc đường link https://forms.gle/AfM8YkEfMNsJcP667

– Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn, gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 dự đoán về số người tham gia.

2.3. Cách thức thi

– Bước 1: Truy cập trực tiếp cuộc thi tại địa chỉ http://faf.utb.edu.vn hoặc đường link https://forms.gle/AfM8YkEfMNsJcP667

– Bước 2: Đọc kỹ “Thể lệ” trước khi tham gia.

– Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin để đăng ký dự thi, gồm: Họ và tên; lớp; trường; số điện thoại; số căn cước công dân.

– Bước 4: Trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 dự đoán về số người tham gia.

Chi tiết về cách thức tham gia thi được thực hiện theo hướng dẫn tại “Thể lệ cuộc thi” trên Website Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc địa chỉ http://faf.utb.edu.vn.

2.4. Thời gian tổ chức cuộc thi

– Bắt đầu từ 07h00’ ngày 19/3/2024

– Kết thúc vào 23h00’ ngày 19/4/2024

2.5. Giải thưởng cuộc thi

2.5.1. Cách tính điểm

– Bài dự thi hợp lệ khi điền đầy đủ thông tin người dự thi, trả lời đủ 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán.

– Phần thi trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm, điểm tối đa của phần thi trắc nghiệm là 30 điểm.

– Phần câu hỏi dự đoán: Người tham gia cuộc thi dự đoán đúng hoặc dự đoán gần đúng nhất tổng số người tham gia cuộc thi.

– Trong trường hợp bài thi có số câu trả lời đúng và dự đoán bằng nhau, thì bài thi gửi về Ban Tổ chức sớm hơn sẽ được xếp trên.

– Xếp điểm từ cao xuống thấp để xét giải.

2.5.2. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức cuộc thi tiến hành chấm vào trao 11 giải, cụ thể:

+ 01 giải nhất: 1.500.000 đồng và giấy chứng nhận.

+ 02 giải nhì: 600.000 đồng  giấy chứng nhận.

+ 03 giải ba: 400.000 đồng và giấy chứng nhận.

+ 05 giải khuyến khích: 200.000 đồng và giấy chứng nhận.

2.6. Thời gian công bố kết quả

– Kết quả cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố vào 26/4/2024.

– Danh sách người tham gia cuộc thi đạt giải được Ban tổ chức công bố công khai trên Website Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc địa chỉ http://faf.utb.edu.vn.

  1. Nội quy cuộc thi

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban nội dung, Ban thư ký, người phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm cuộc thi không được tham gia cuộc thi.

– Người dự thi chịu trách nhiệm về bài dự thi của mình. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bài dự thi.

– Mỗi thí sinh có thể dự thi tối đa 03 lượt, tính lượt thi có kết quả cao nhất.

– Trường hợp người dự thi đạt giải nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin nhận giải về Ban Tổ chức theo đúng thời gian quy định hoặc Ban Tổ chức không liên hệ được thì Ban Tổ chức có quyền hủy giải thưởng.

  1. Thông tin liên hệ ban tổ chức

Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc. Tổ 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trưởng ban tổ chức TS. Vũ Quang Giảng             Điện thoại:0915059618

Phó trưởng ban tổ chức TS. Hoàng Văn Thảnh                Điện thoại:0987415634

Hỗ trợ về kỹ thuật: Nguyễn Thành Sơn                            Điện thoại: 0985771560

Email: [email protected]

Trên đây là Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website: http://faf.utb.edu.vn./.