Tin tức

Kiểm tra hoạt động thực tập nghề nghiệp cho sinh viên K57 Đại học Quản lý tài nguyên và Môi trường

Đoàn thực tập nghề nghiệp lớp K57 Đại học Quản lý tài nguyên và Môi trường hệ chính quy năm học 2018 – 2019 Khoa Nông Lâm, Đại học Tây Bắc vừa qua đã có thời gian từ 23/12/2018 đến… Đọc tiếp