Ngày 27/10/2023, Khoa Nông – Lâm đã bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sơn La giống ngô Nếp tím Sông Mã (mẫu giống SM8) là sản phẩm nghiên cứu thuộc nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Tên đề tài: “Chọn lọc và phát triển ngô nếp tím Sông Mã”.

+ Mã số: B2022-TTB-04.

+ Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Tây Bắc.

+ Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Văn Thảnh.

Ảnh 1. Đại diện hai đơn vị tham gia bàn giao giống ngô nếp tím Sông Mã

– Giống ngô Nếp tím Sông Mã – SM8 được phục tráng 3 vụ (từ năm 2022 đến 2023) với các đặc điểm:

Bảng 1. Thông tin đặc điểm hình thái, năng suất của giống ngô nếp tím Sông Mã (mẫu SM8)

TT Chỉ tiêu Số lượng TT Chỉ tiêu Số lượng
1 Tổng số lá (lá/cây) 11,25 ± 0,58 7 Số hàng hạt/bắp 8,86±0,26
2 Chiều rộng phiến lá bao bắp thứ nhất (cm) 8,92 ± 1,27 8 Số bắp trên cây (bắp) 2.18±0,34
3 Diện tích lá bao bắp thứ nhất (cm2) 476,42 ± 1,25 9 Số hạt/hàng 23,42±0,62
4 Chiều cao cây cuối cùng (cm) 225,62 ± 0,56 10 Khối lượng 1000 hạt (g) 189,25±1,32
5 Chiều cao cây không tính bông cờ (cm) 174,84 ± 1,13 11 Khối lượng hạt khô/bắp (gam) 4,98±0,14
6 Chiều cao đóng bắp trên cùng (cm) 138,69 ± 1,46 12 Năng suất thực thu (tạ/ha) 29,42±0,18

Ảnh 2. Cây ngô nếp tím Sông Mã được phục tráng

Ảnh 3. Bắp ngô nếp tím Sông Mã

Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng của hạt ngô nếp tím Sông Mã (mẫu SM8)

STT Các hợp chất Hàm lượng
1 Chất khô (%) 89,84  2,26
2 Amilose (%) 6,19  0,45
3 Anthocyanin (mg/100g) 315,03  5,38
4 Tinh bột (%) 68,63  1,58
5 Protein (%) 8,53  0,23
6 Dầu thực vật (%) 6,21  0,21

– Số lượng mẫu hạt giống được bàn giao: 120 mẫu/120 bắp.

– Hạt giống ngô được bàn giao có độ thuần cao, phẩm chất tốt.

Trung tâm đã nhận bàn giao giống ngô Nếp tím Sông Mã và sẽ đưa vào phổ biến trong thực tiễn sản xuất nhằm bảo tồn tính đa dạng nguồn gen cây trồng, giúp người sản xuất lựa chọn giống ngô có độ thuần cao, phẩm chất tốt để đưa vào sản xuất./.

Tác giả: TS. Hoàng Văn Thảnh