Thực tập nghề nghiệp 1 là nội dung quan trọng của sinh viên năm thứ 3 ngành Đại học Bảo vệ thực vật nhằm giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với thực tiễn sản xuất, củng cố và mở rộng các kiến thức đã học.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Văn Khoa chụp ảnh cùng đoàn thực tập

Học phần thực tập nghề nghiệp được thiết kế với mục tiêu giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về quy trình trồng, chăm sóc, nhận diện các loại sâu bệnh hại và các biện pháp phòng trừ trên các loại cây trồng như: cây rau, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực.

Ảnh 2: Sinh viên thực hành bọc quả na

Đợt thực tập nghề nghiệp đã tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tham gia tìm hiểu quá trình canh tác của từng loại cây trồng, các kỹ thuật canh tác tiên tiến, hiện đại đang được áp dụng, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại đang được thực hiện ngoài thực tế. Ngoài ra các bạn sinh viên còn có cơ hội được thực hành các biện pháp kỹ thuật như: chiết cành ổi, cắt tỉa cành cho cây na, cây ổi, cây bưởi, bọc quả cho na, ổi, các kỹ thuật bón phân, tưới nước cho cây na.

 Ảnh 3: TS. Nguyễn Văn Khoa hướng dẫn sinh viên chiết cành ổi

Các bạn sinh viên đều rất hào hứng, tham gia nhiệt tình với những nội dung được học. Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên được trải nghiệm và học tập. Các bạn sinh viên luôn mong muốn có nhiều đợt thực tập thực tế hơn để nâng cao kỹ năng trong canh tác và quản lý dịch hại trên cây trồng.

Tác giả: Ths. Lê Thị Thảo – Bộ môn Nông học