Kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Trường Đại học Southern Cross – Australia, 4 năm nhìn lại (16/6/2017 – 16/6/2021)

Ngày 16/6/2021, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Tây Bắc (TBU) đã họp chuẩn bị tổng kết các hoạt động hợp tác giữa hai trường giai đoạn 1 (2018 – 2021) và lập kế hoạch triển khai các hoạt động… Đọc tiếp