Tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, nhà giáo, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Căn cứ Kế hoạch số 244/KH-CĐN ngày 28/9/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, nhà giáo, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng… Đọc tiếp

Công đoàn Bộ phận Khoa Nông Lâm chung tay hỗ trợ tiêu thụ xoài cho người dân trồng xoài của HTX Nông sản an toàn Nà Ngần – xã Chiềng Ngần

     Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19, người dân trồng xoài của HTX Nông sản an toàn Nà Ngần xã Chiềng Ngần gặp khó khăn trong việc tiêu thụ xoài. Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-CĐCS… Đọc tiếp