Bandwidth Limit Exceeded

The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later. Trang chủ

Thông báo

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  • BCN Khoa thông báo lịch công tác từ 15 - 21//12/2014
    Chi tiết...
  • VPK thông báo lịch làm việc từ ngày 10/11 - 16/11/2014
    Chi tiết...
  • Văn phòng Khoa thông báo lịch làm việc từ 27/10 - 02/11/2014 như sau:
    Chi tiết...
  • Lịch công tác tuần khoa Nông - Lâm từ 11 - 17/11/2013
    Chi tiết...
  • THÔNG BÁO MỚI NHẤT Căn cứ vào tình hình thực tế, để ổn định sinh hoạt, công tác và học tập tại Cơ sở mới. BCN
    Chi tiết...
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHOA NÔNG LÂM    Thuận Châu, ngày 15  tháng 11  năm 2012  THÔNG BÁO  TỔ CHỨC GIAO HỮU THỂ THAO CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY
    Chi tiết...
  •  Chi đoàn GVCB Khoa Nông - Lâm thông báo Chượng trình giao hữu thể thảo Chào Xuân Nhâm Thìn 2012
    Chi tiết...
  • Ban phát thanh tuyên truyền Khoa Nông - Lâm thông báo lịch tổ chức chiếu phim cho sinh viên
    Chi tiết...
  • Thông báo v/v tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập và làm việc của cán bộ, giảng
    Chi tiết...
  • Quyết định V/v xếp loại cán bộ, công chức quí I/2011 của Trường Đại học Tây Bắc .
    Chi tiết...